Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

Diensten

Bodemonderzoeken

Grondverzet

Andere

Asbestinventaris - Asbest

De Belgische wet eist asbestinventarissen sinds 1 januari 1995. De inventaris moet de asbest types identificeren die zich binnen het gebouw bevinden evenals de vorm, de hoeveelheden en de toestand waarin zij voorkomen. In geval deze inventaris nog
niet werd opgesteld, kan RIMECO MILIEU deze werken uitvoeren.

De inventaris is een aanvankelijk systematische visuele inspectie, die de aanwezigheid van asbest bevattende materialen zou moeten identificeren binnen bepaalde panden.

Deze inspectie is echter slechts de eerste stap bij asbestbeheer, aangezien ze slechts op de aanwezigheid van asbestproducten zal wijzen als de mogelijkheid bestaat om tot deze materialen toegang te hebben. (Waar renovatiewerken voorzien zijn, moeten verdere gedetailleerde studies worden ondernomen.)

Het doel van de inventaris is de volgende punten te identificeren:

Een erkend laboratorium zal de analytische identificatie uitvoeren van elk genomen staal.

De degradatie van het asbest, en daardoor het blootstellingsrisico, kan door analyse van de concentratie van asbestvezels in de omringende lucht worden geïdentificeerd.

Zodra de inspecties voltooid zijn, worden de resultaten geanalyseerd om het risico van de aanwezigheid van asbestbevattende materialen vast te stellen en de noodzaak van een interventie te beoordelen.

Elke inventaris wordt opgesteld in overeenstemming met de richtlijn die door het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B. Art. 148 decies 2.5.2. en het Koninklijke Besluit (K.B.) van 16 maart 2006 (B.S. 23/3/2006))

Voor meer informatie kan je steeds terecht in deze brochure.