Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

Diensten

Bodemonderzoeken

Grondverzet

Andere

Oriënterend - Bodemonderzoeken

Een oriënterend bodemonderzoek is verplicht voor gronden waar risico-inrichtingen op plaatsvinden of hebben op plaatsgevonden:

In een oriënterend bodemonderzoek (OBO) wordt nagegaan welke plaatsen van het terrein het grootste risico lopen op bodemverontreiniging (huidige en voormalige risico-locatie zoals garagewerkplaats, tanks, ...). Dit door een beperkt historisch onderzoek uit te voeren en vervolgens ter hoogte van de risico-locaties en verspreid over het terrein een aantal boringen en peilbuizen te plaatsen om eventuele verontreiniging vast te stellen. Het aantal boringen en peilbuizen die dienen geplaatst te worden, is afhankelijk van de totale oppervlakte van het perceel, het aantal risico-locaties en de totale oppervlakte van de risico-locaties.

De resultaten van de veldwerkzaamheden worden vervolgens geïnterpreteerd en gerapporteerd door de bodemsaneringsdeskundige. Uit het oriënterend bodemonderzoek kan besloten worden of er al dan niet een noodzaak is tot verder bodemonderzoek (beschrijvend bodemonderzoek en eventueel bodemsanering).