Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

Diensten

Bodemonderzoeken

Grondverzet

Andere

Bodemsaneringsproject - Bodemonderzoeken

Ook het bodemsaneringsproject (BSP) wordt opgesteld door een bodemsaneringsdeskundige en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OVAM.

In het BSP wordt de wijze uitgewerkt waarop de bodemsaneringswerken zullen worden uitgevoerd. Concreet worden er enkele saneringstechnieken overlopen en geëvalueerd op efficiëntie, kostprijs, timing en haalbaarheid.  Op basis van die vergelijkende studie stelt men dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM.

OVAM heeft vervolgens 90 dagen de tijd om dit BSP conform te verklaren. Deze conformverklaring geldt tijdens de werken zowel als melding, milieuvergunning als voor de bouwvergunning voor de voorgestelde saneringswerken.