Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

Diensten

Bodemonderzoeken

Grondverzet

Andere

Bodemsaneringswerken - Bodemonderzoeken

Bodemsaneringswerken (BSW) zijn de werken waarbij de verontreiniging in de bodem wordt weggenomen. Ze worden uitgevoerd door een aannemer onder milieukundige begeleiding van een bodemsaneringsdeskundige. De meest bekende saneringstechniek is wellicht de ontgraving. De vervuilde grond wordt dan afgegraven en afgevoerd voor verwerking.

Er zijn ook tal van andere technieken om bodem, bodemlucht of grondwater te zuiveren. Hier vindt u een aantal voorbeelden:

Bodemluchtextractie: door het aanleggen van een onderdruk in de bodem wordt verontreinigde lucht aangezogen. Die wordt dan gezuiverd.