Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

Diensten

Bodemonderzoeken

Grondverzet

Andere

Stabiliteitsstudie & Sonderingen - Stabiliteit

Bij elk nieuwbouwproject is het van belang te weten op welk type fundering men gaat bouwen. Dit hangt af van de constructie zelf, maar belangrijker nog, van de draagkracht van de ondergrond ter plaatse. Aan de hand van sonderingen kan men het bodemtype en het draagvermogen van de grond nagaan in functie van de diepte.

De sonderingen worden uitgevoerd met behulp van een sondeerwagen. Op oneffen of drassig terrein, kan de uitvoering gebeuren met een rupsvoertuig. Voor speciale gevallen (smalle doorgang naar achtertuin, in kelder, ...) kan een draagbare ankerunit ingezet worden. In de sondeergaten wordt ook altijd gepeild naar de grondwaterstand.

Aan de hand van de bekomen gegevens wordt een funderingsadvies opgemaakt rekening houdend met de beoogde constructie.