Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

Diensten

Bodemonderzoeken

Grondverzet

Andere

Onafhankelijk advies - Expertises & Advies

Iedere onderneming is vandaag de dag niet alleen wettelijk maar ook moreel verplicht een doordacht milieubeleid te voeren. Dit is echter niet steeds eenvoudig gezien de steeds strengere wordende eisen waarmee rekening gehouden moet worden. Deze eisen kunnen zowel van wetgevende, technische als organisatorische aard zijn.

Rimeco mileu nv biedt eerstelijnsadvies inzake de verschillende milieucompartimenten: bodem, water, asbest en afval. Dit advies kan zowel betrekking hebben op het vlak van milieuwetgeving, milieutechnologie als organisatorische aspecten. We helpen u op een pragmatische wijze zoeken naar een passend evenwicht tussen de economische en milieuaspecten van uw projecten.

Rimeco milieu treedt als onafhankelijk milieuadviesbureau ook op regelmatige basis op voor het geven van een second opinion bij milieuvraagstukken.