Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

Diensten

Bodemonderzoeken

Grondverzet

Andere

Beschrijvend - Bodemonderzoeken

Wanneer in het oriënterend bodemonderzoek sprake is van een verontreiniging, dient te worden overgegaan tot een beschrijvend bodemonderzoek (BBO). In het beschrijvend bodemonderzoek zal de bodemsaneringsdeskundige de verontreiniging verder afperken. Aan de hand van enkele boringen en peilbuizen wordt de verontreiniging volledig in kaart gebracht.

Ook wordt de aard verder onderzocht. Een verontreiniging kan historisch of nieuw van aard zijn. Een historische verontreiniging is ontstaan vóór 1995, een nieuwe verontreiniging werd veroorzaakt ná 1995.

Naargelang de aard van de verontreiniging, dient deze anders behandeld te worden.

Bij een historisch bodemverontreiniging wordt er steeds een risico-evaluatie uitgevoerd, waarbij wordt nagegaan of er al dan niet een risico uitgaat van de verontreiniging naar mens, milieu en/of verspreiding van de verontreiniging. Indien er een risico heerst, dient te worden overgegaan tot bodemsanering, zoniet, dan dient er verder niets te gebeuren.

Een nieuwe verontreiniging dient steeds gesaneerd te worden wanneer de bodemsaneringsnorm overschreden wordt.

Indien een sanering zich opdringt, dient te worden overgegaan tot een bodemsaneringsproject.