Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

Diensten

Bodemonderzoeken

Grondverzet

Andere

Algemeen - Bodemonderzoeken

Bij een overdacht van een grond is men reeds sinds 1995 verplicht een bodemattest aan te vragen bij de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij). Wanneer er geen risico-inrichtingen gevestigd zijn/waren, wordt een blanco bodemattest afgeleverd. Indien echter wel risico-inrichtingen gevestigd zijn/waren op het terrein, dient eerst een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden, om eventuele verontreiniging vast te stellen.

Ter hoogte van de huidige en voormalige risico-inrichtingen worden een aantal boringen en peilbuizen geplaatst. Aan de hand van de analyseresultaten zal een uitspraak gedaan worden over het desbetreffende perceel.

Indien echter verontreiniging wordt aangetroffen, dient er te worden overgegaan tot een beschrijvend bodemonderzoek. In het beschrijvend bodemonderzoek worden de verontreinigde zones nader onderzocht, om na te gaan of een sanering zich al dan niet opdringt.

Wanneer een sanering zich opdringt, dient een bodemsaneringsproject opgemaakt te worden. Hierin wordt een actieplan en raming opgemaakt in verband met de aankomende sanering.

Rimeco Milieu kan u als erkend bodemsaneringsdeskundige begeleiden voor de opmaak van het oriënterend, beschrijvend onderzoek en/of bodemsaneringsproject en voor de milieukundige begeleiding van de bodemsaneringswerken.