Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

Diensten

Bodemonderzoeken

Grondverzet

Andere

Expertises - Expertises & Advies

Op ieder moment en bij elke handeling met potentieel verontreinigende producten kan er door een schadegeval of een calamiteit een hoeveelheid van deze producten wegvloeien naar de omgeving. In zulke gevallen bent u niet enkel verplicht om onmiddelijk de nodige maatregelen te nemen om verspreiding van de bodemverontreiniging te voorkomen, het is ook in uw belang om de (financiële) gevolgen van een ontstane verontreiniging maximaal te beperken. Vaak kan men met beperkte middelen reeds een groot deel van de verontreiniging wegnemen, waardoor de uiteindelijke saneringkosten drastisch beperkt kunnen worden. Bij schadegevallen is snel zijn echt wel de boodschap.

Wij kunnen optreden als expert voor uw verzekeringsmaatschappij en door de Rechtbank worden aangesteld.