Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

Diensten

Bodemonderzoeken

Grondverzet

Andere

Oriënterend-Beschrijvend bodemonderzoek - Bodemonderzoeken

Om de procedure te verkorten kan ook geopteerd worden voor een verslag oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO). In dit geval wordt de verontreiniging die in het kader van het oriënterend bodemonderzoek wordt aangetroffen, meteen afgeperkt door middel van bijkomende boringen en peilbuizen in het kader van het beschrijvend bodemonderzoek. De resultaten worden in één rapport OBBO aan de OVAM overgemaakt.

Normaal gesproken heeft OVAM 60 dagen de tijd om een oriënterend bodemonderzoek conform te verklaren, en vervolgens nog eens 60 dagen om het beschrijvend bodemonderzoek conform te verklaren.

Indien men opteert voor een verslag oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek, heeft OVAM 60 dagen de tijd om het OBBO conform te verklaren, hierbij spaart men dus een tijdspanne van 60 dagen mee uit.