Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

Diensten

Bodemonderzoeken

Grondverzet

Andere

Infiltratie & Infiltratieproeven - Infiltratie

Doordat Vlaanderen stilaan volgebouwd wordt, krijgen we meer en meer te maken met wateroverlast. Eén van de belangrijkste factoren daarin is de versnelde afvoer van het regenwater dat valt op verharde oppervlakken, daar waar het vroeger in de bodem kon infiltreren. Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning gaat men nagaan of het gebouw voldoet aan de watertoets. Er moet in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk hemelwater ter plaatse infiltreren in de bodem.

Om na te gaan of en in welke mate infiltratie mogelijk is, worden één of meerdere infiltratieproeven uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten kan besloten worden welk type van infiltratievoorziening gebruikt kan worden.